جهت دریافت نتایج داوری مقالات اینجا کلیک نمایید.قابل توجه نویسندگان محترم مقالات:

پوستر مقالات در اندازه های 90*70 تهیه گردد.

نویسندگان محترمی که مقالات آنها به صورت سخنرانی پذیرفته شده می بایست روز همایش قبل از ساعت 9صبح فایل پاورپوینت سخنرانی خود را به مسئولین برگزاری تحویل نمایند.


زمان برگزار همایش:

روز دوشنبه 17 اسفند ماه 1394 ساعت 8 صبح

مکان برگزار همایش:

انتهای شهرک ژاندارمری -دانشگاه آزاد اسلامی واحدد کرمانشاه -مجتمع دانشگاهی امام خمینی(ره)-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-سالن علامه امینیاطلاعیه:

نویسندگان محترمی که مقالات آنها به صورت سخنرانی یا پوستر پذیرفته شده است جهت دریافت گواهی پذیرش باید در همایش حضور داشته باشند.در غیر این صورت گواهی به آنها تعلق نمی گیرد.


محورهای همایش:

مهارت های نوین مدیران آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

مطالعه تطبیقی مدیریت آموزشی در ایران و جهان

چالش های مدیران آموزشی در هزار سوم

تدوین استانداردهای حرفه ای مدیران آموزشی در مراکز مختلف

شیوه های نوین مورد نیاز مدیران آموزشی

توانمندسازی مدیران

صلاحیت های حرفه ای مدیران

صلاحیت های اخلاقی مدیران

صلاحیت های اجتماعی مدیران

صلاحیت های علمی- آموزشی مدیران

صلاحیت مدیریتی مدیران

صلاحیت های فناوری مدیران

صلاحیت های فکری مدیران

صلاحیت های حرفه ای مدیران