جهت دریافت نتایج داوری مقالات اینجا کلیک نمایید.قابل توجه نویسندگان محترم مقالات:

پوستر مقالات در اندازه های 90*70 تهیه گردد.

نویسندگان محترمی که مقالات آنها به صورت سخنرانی پذیرفته شده می بایست روز همایش قبل از ساعت 9صبح فایل پاورپوینت سخنرانی خود را به مسئولین برگزاری تحویل نمایند.


زمان برگزار همایش:

روز دوشنبه 17 اسفند ماه 1394 ساعت 8 صبح

مکان برگزار همایش:

انتهای شهرک ژاندارمری -دانشگاه آزاد اسلامی واحدد کرمانشاه -مجتمع دانشگاهی امام خمینی(ره)-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-سالن علامه امینیاطلاعیه:

نویسندگان محترمی که مقالات آنها به صورت سخنرانی یا پوستر پذیرفته شده است جهت دریافت گواهی پذیرش باید در همایش حضور داشته باشند.در غیر این صورت گواهی به آنها تعلق نمی گیرد.

تاریخ های مهم همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

 

زمان برگزاری همایش: 17 اسفند ماه 1394

آخرین مهلت ارسال مقالات:10 اسفند ماه 1394

اعلام نتایج داوری مقالات: 12 اسفند ماه 1394